Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Ποιό είναι το μεγαλύτερο και το μικρότερο στοιχείο;

Ας θεωρήσουμε τον ακέραιο πίνακα Χ[1000]. Αν ο πίνακας
αυτός είναι ταξινομημένος ποιό είναι το μεγαλύτερο και
το μικρότερο στοιχείο του;

Απάντηση
Δεν διευκρινίζει η εκφώνηση αν η σειρά της ταξινόμησης
είναι αύξουσα ή φθίνουσα και έτσι απαιτείται διερεύνηση.
Αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά,
το μικρότερο στοιχείο είναι το Χ[1] και το μεγαλύτερο
είναι το Χ[1000]. Αν όμως η σειρά ταξινόμησης είναι
φθίνουσα, το μικρότερο στοιχείο είναι το Χ[1000] και το
μεγαλύτερο  είναι το Χ[1].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου