Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Προσδιορίστε την τιμή των λογικών μεταβλητών

Ας θεωρήσουμε τις ακόλουθες λογικές παραστάσεις
  1) α Ή ΚΑΙ γ)
  2) ΟΧΙ α ΚΑΙ ΟΧΙ Ή γ)
Ποιές πρέπει να είναι οι τιμές των α, β, γ για να έχει
η 2η παράσταση την τιμή Αληθής και η 1η την τιμή
Ψευδής.

Απάντηση

    1) Για να έχει η παράσταση την τιμή Ψευδής πρέπει:
          α = Ψευδής           β ΚΑΙ γ = Ψευδής
        Κατά συνέπεια οι συνδυασμοί τιμών που δίνουν
        το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι:
             α = Ψευδής    β = Ψευδής  γ = Ψευδής
             α = Ψευδής    β = Ψευδής  γ = Αληθής
             α = Ψευδής    β = Αληθής  γ = Ψευδής
       
    2) Για να έχει η παράσταση την τιμή Αληθής πρέπει:
          ΟΧΙ α = Αληθής, και άρα α = Ψευδής
          ΟΧΙ Ή γ) = Αληθής,  και άρα β Ή γ = Ψευδής
        Ο μοναδικός συνδυασμός τιμών που δίνει το
        επιθυμητό αποτέλεσμα είναι :
              α = Ψευδής    β = Ψευδής  γ = Ψευδής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου