Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Αλλάζει το περιεχόμενο των πραγματικών παραμέτρων ενός υποπρογράμματος;

Αν το υποπρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε είναι διαδικασία, τότε οι όποιες αλλαγές των τυπικών παραμέτρων περνάνε στις αντίστοιχες πραγματικές (εφόσον βέβαια αυτές είναι μεταβλητές και όχι σταθερές ή παραστάσεις). Η συνάρτηση ωστόσο, επειδή υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο αποτέλεσμα, δεν αλλάζει ποτέ το περιεχόμενο των πραγματικών παραμέτρων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου