Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Ποιές από τις λειτουργίες των δομών δεδομένων δεν μπορούν να γίνουν σε ένα πίνακα;

Οι λειτουργίες της εισαγωγής και της διαγραφής δεν μπορούν να γίνουν σε ένα πίνακα, αφού είναι μια στατική δομή δεδομένων και απαγορεύεται να αυξηθεί ή να ελαττωθεί το πλήθος των κόμβων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου