Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Διευκρίνηση ως προς την κωδικοποίηση των αλγορίθμων...

Ο ορισμός της κωδικοποίησης που δίνει το σχολικό βιβλίο (σελ. 28) μπορεί να μπερδέψει λίγο το μαθητή. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα:
Η κωδικοποίηση είναι ένας τρόπος αναπαράστασης των αλγορίθμων που περιλαμβάνει τη χρήση μιας δομημένης ψευδογλώσσας. Τα προγράμματα από την άλλη μεριά είναι αλγόριθμοι διατυτωμένοι σε μια γλώσσα προγραμματισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου