Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Άσκηση : Ποιές εντολές εκχώρησης είναι σωστές και ποιές λανθασμένες;

Δίνεται το παρακάτω τμήμα μεταβλητών ενός προγράμματος
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ
          ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ρ
          ΛΟΓΙΚΕΣ : τ
 Ποιές από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές
 και ποιές λανθασμένες (αιτιολογήστε την απάντησή σας)
      1)   χ <-- φ*20
      2)   φ <-- χ^3
      3)   ρ <-- άσκηση
      4)   ρ <-- 'Αληθής'
      5)   τ <-- φ >= χ
      6)   τ <-- 'Ψευδης'

Απάντηση

      1) Σωστή, γιατί σε μια πραγματική μεταβλητή μπορούμε
          να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα μιας ακέραιας παρά-
          στασης
      2) Λανθασμένη, γιατί σε μια ακέραια μεταβλητή δεν μπο-
          ρούμε να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα μιας
          πραγματικής παράστασης
      3) Λανθασμένη, γιατί από το δεξιό μέλος της εντολής
          λείπουν οι απόστροφοι
      4) Σωστή, γιατί σε μια αλφαριθμητική μεταβλητή
          μπορούμε να εκχωρήσουμε μια αλφαριθμητική
          σταθερά
      5) Σωστή, γιατί σε μια λογική μεταβλητή μπορούμε
          να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης
          (που αποτελεί ως γνωστόν μια απλή λογική
            παράσταση)
      6) Λανθασμένη, γιατί σε μια λογική μεταβλητή δεν
          μπορούμε να εκχωρήσουμε μια αλφαριθμητική
          σταθερά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου