Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Υπολογισμός παραστάσεων

Αν α = 12, β = 21, γ = 'πρόγραμμα', δ = 'αλγόριθμος', ποιά είναι
η τιμή των παρακάτω παραστάσεων;
    1) ΟΧΙ mod 2 = 0)
    2) (α+β > 30) ΚΑΙ div 7 > 2)
    3) (δ > γ) Ή (δ < 'γάλα')
    4) OXI (δ = γ) ΚΑΙ ΟΧΙ(γ < 'δάσος')

Απαντήσεις

     1) ΟΧΙ mod 2 = 0) = ΟΧΙ (12 mod 2 = 0) = ΟΧΙ (0 = 0) =
         ΟΧΙ Αληθής = Ψευδής
     2) (α+β > 30) ΚΑΙ div 7 > 2)  =
         (12+21 > 30) ΚΑΙ (21 div 7 > 2) =
         (33 > 30) KAI (3 > 2) = Αληθής ΚΑΙ Αληθής = Αληθής
     3) (δ > γ) Ή (δ < 'γάλα') =
         ('αλγόριθμος' > 'πρόγραμμα') Ή ('αλγόριθμος < 'γάλα') =
         Ψευδής Ή Ψευδής = Ψευδής
     4) ΟΧΙ (δ = γ) ΚΑΙ ΟΧΙ(γ < 'δάσος') =
         ΟΧΙ ('αλγόριθμος' = 'πρόγραμμα') ΚΑΙ 
         ΟΧΙ('πρόγραμμα' < 'δάσος') =
         ΟΧΙ Ψευδής ΚΑΙ ΟΧΙ Ψευδής = Αληθής ΚΑΙ Αληθής =
         Αληθής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου