Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Τι σχέση έχει η λειτουργία της ολίσθησης με τον πολλαπλασιασμό αλά ρωσικά....

Η μέθοδος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά εφαρμόζεται ως γνωστόν σε δύο θετικούς ακεραίους Μ1 και Μ2. Μέσα σε κάθε επανάληψη της Όσο, εκτελούνται οι εντολές:
                        Μ1 <-- Μ1*2
                        Μ2 <-- Μ2 div 2
Ο διπλασιασμός του Μ1 γίνεται με ολισθησή του προς τα αριστερά κατά μια θέση.
Ο υποδιπλασιασμός του Μ2 γίνεται με ολίσθηση προς τα δεξιά κατά μια θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου