Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Σχολιασμός φετινών θεμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων Ημερήσιου+Εσπερινού

Τα θέματα του εσπερινού ήταν σχεδόν ίδια με αυτά του
ημερήσιου (οι διαφορές εστιάζονται στις ερωτήσεις
Σωστού/Λάθους 4,5 και στο γεγονός ότι το ΘΕΜΑ Γ
πρέπει να λυθεί χωρίς τη χρήση υποπρογράμματος).
Ήταν πολύ βατά, με πολύ στρωτή και απειροελάχιστη
θεωρία. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν απαιτούσαν κάποια
ιδιαίτερη δεξιότητα και μπορούσαν να απαντηθούν με
άνεση. Στο ΘΕΜΑ Β για άλλη μια χρονιά απουσίαζε
η βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών και η έξοδος των
αποτελεσμάτων τους . Αντί γι' αυτό επιλέχθηκε
(για άλλη μια φορά) η υλοποίηση ενός μικρού τμήματος
αλγορίθμου χωρίς ωστόσο ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Το διάγραμμα ροής μπορούσε να σχεδιαστεί πολύ εύκολα,
η "παγίδα" ωστόσο υπήρχε στο ερώτημα Β1-β : εδώ
ο υποψήφιος έπρεπε να προσέξει ότι γίνεται πρώτα
η εντολή εκχώρησης και μετά εμφανίζεται η τιμή του y.
Ο προσδιορισμός της αρχικής και της τελικής τιμής για το
Για..από..μέχρι μπορεί να γίνει δοκιμάζοντας δύο διαφορετικές
τιμές για το x : μια άρτια (π.χ 6) και μια περιττή (π.χ 5).
Ήταν το πιο δύσκολο σημείο των φετινών θεμάτων κατά τη
γνώμη μου.
Στο ΘΕΜΑ Γ και στο ΘΕΜΑ Δ ένας υποψήφιος που γνωρίζει
στοιχειωδώς τις πιο τυποποιημένες μεθόδους επεξεργασίας
(με και χωρίς πίνακες) θα κάνει πραγματικά περίπατο.
Σε γενικές γραμμές υπερβολικά εύκολα θέματα για ένα
καλά προετοιμασμένο μαθητή,

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015


Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2015


Λύσεις Πανελλαδικών εξετάσεων Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015