Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις
1. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι μια μέθοδος
    υπολογισμού του γινομένου δύο ________ ακεραίων.
2. Ένας πίνακας είναι μια συλλογή δεδομένων _____
    τύπου.
3. Οι ________ παράμετροι δίνονται κατά την κλήση
    μιας συνάρτησης ή μιας διαδικασίας.
4. Η γλώσσες PROLOG και _____ είναι ιδανικές για την
    ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
5. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων
    από το _______ του υπολογιστή.
Λύση

1. θετικών
2. ίδιου
3. πραγματικές
4. LISP
5. πληκτρολόγιο

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συνδυασμοί

Σε μια μπουτίκ διατίθενται παντελόνια και φούστες από τρεις
διαφορετικές μάρκες : ΜαρκΑ, ΜαρκΒ και ΜαρκΓ. Το χρώμα
του κάθε ρούχου είναι κόκκινο, πράσινο, μπλε και μαύρο.
Γράψτε πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει όλα τα είδη ρούχων
που μπορεί να αγοράσει ένας πελάτης.

Λύση

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΥΧΑ
        ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, μ
              ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΚΑΤ[2], ΧΡ[4], ΜΑΡ[3]
        ΑΡΧΗ
               ΚΑΤ[1] <-- 'παντελόνια'
               ΚΑΤ[2] <-- 'φούστες'
               ΧΡ[1] <-- 'κόκκινο'
               ΧΡ[2] <-- 'πράσινο'
               ΧΡ[3] <-- 'μπλε'
               ΧΡ[4] <-- 'μαύρο'
               ΜΑΡ[1] <-- 'ΜαρκΑ'
               ΜΑΡ[2] <-- 'ΜαρκΒ'
               ΜΑΡ[3] <-- 'ΜαρκΓ'
               ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
                     ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2
                           ΓΙΑ μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
                                 ΓΡΑΨΕ ΜΑΡ[κ],  ΚΑΤ[λ], ΧΡ[μ]
                           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
               ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Άσκηση : μονοδιάστατοι πίνακες

Θέλετε να προμηθευτείτε μια εξάδα εμφιαλωμένων νερών
(ίδιας χωρητικότητας το καθένα) και διαπιστώνεται ότι
στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας εμπορεύεται 13
διαφορετικές μάρκες. Γράψτε πρόγραμμα το οποίο:
α) διαβάζει τις μάρκες των νερών και τις καταχωρεί
    στον αλφαριθμητικό πίνακα Μ[13],
β) διαβάζει τις τιμές πώλησης κάθε εξάδας και τις
    καταχωρεί στον πραγματικό πίνακα Τ[13] (θεωρείστε
    ότι οι τιμές αυτές είναι διαφορετικές μεταξύ τους),
γ) υπολογίζει και εμφανίζει:
    * τη μάρκα της εξάδας που είναι πιο συμφέρουσα
       για αγορά,
    * το μέσο όρο τιμής πώλησης κάθε μπουκαλιού,

Λύση

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΡΑ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, ΠΙΟ
            ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Μ[13]
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Τ[13], ΜΙΚ, Σ, ΜΟ
      ΑΡΧΗ
            ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13
                  ΔΙΑΒΑΣΕ Μ[κ]
                  ΔΙΑΒΑΣΕ Τ[κ]
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΜΙΚ <-- Τ[1]
            ΠΙΟ <-- 1
            ΓΙΑ κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 13
                  ΑΝ Τ[κ] < ΜΙΚ ΤΟΤΕ
                        ΜΙΚ <-- Τ[κ]
                        ΠΙΟ <-- κ
                  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΓΡΑΨΕ Μ[ΠΙΟ]
            Σ <-- 0
            ΓΙΑ κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 13
                  Σ <-- Σ+Τ[κ]/6
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΜΟ <-- Σ/13
            ΓΡΑΨΕ ΜΟ
      ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άσκηση : αναζήτηση σε δυσδιάστατο

Θεωρήστε τον πίνακα Γκολ[15, 30] που περιέχει το πλήθος
των Γκολ που πέτυχαν 15 ποδοσφαιριστές σε 30 αγώνες του
ελληνικού πρωταθλήματος. Γράψτε αλγόριθμο που, με δε-
δομένο τον παραπάνω πίνακα, ελέγχει αν κάποιος ποδο-
σφαιριστής πέτυχε περισσότερα από 20 γκολ και εμφανίζει
κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα.

Λύση

      Αλγόριθμος Ποδόσφαιρο
      Δεδομένα // Γκολ //
      Ελ <-- Ψευδής
      Για κ από 1 μέχρι 15
          Για λ από 1 μέχρι 30
                Αν Γκολ[κ, λ] > 20 τότε
                     Ελ <-- Αληθής
                     ΑΑΠοδ <-- κ
                     ΑΑΑγων <-- λ
                Τέλος_αν
          Τέλος_επανάληψης
      Τέλος_επανάληψης
      Αν Ελ = Αληθής τότε
           Εμφάνισε ΑΑΠοδ, ΑΑΑγων
      αλλιώς
           Εμφάνισε 'Δεν πέτυχε κανένας περισσότερα από 20 γκολ'
      Τέλος_αν
      Τέλος Ποδόσφαιρο

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις:
1. Ένα πρόβλημα δεν έχει ποτέ _______ λύση.
2. Μια ____________ διαδικασία είναι ένα σύνολο
    εντολών-βημάτων που παραβιάζει το αλγοριθμικό
    κριτήριο της περατότητας.
3. Οι αλγόριθμοι και οι δομές δεδομένων αποτελούν
    μια ____________ ενότητα.
4. Η επιλογή μιας γλώσσας προγραμματισμού για την
    ανάπτυξη μιας εφαρμογής εξαρτάται από το
    προγραμματιστικό και _______  περιβάλλον της
    εφαρμογής αυτής.
5. Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλες τις λογικές
    πράξεις έχει η _______.
Απάντηση

1. προφανή
2. υπολογιστική
3. αδιάσπαστη
4. υπολογιστικό
5. ΟΧΙ

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται από
το παρακάτω σύνολο εντολών;
     χ <-- 1
     Όσο <= 19 επανάλαβε
           Εμφάνισε χ
           χ <-- χ+2
     Τέλος_επανάληψης
     κ <-- Τ_Ρ(χ-22)
     Εμφάνισε κ

Λύση

      Παραβιάζεται το κριτήριο της καθοριστικότητας. Το χ παίρνει
      διαδοχικά τις τιμές 1, 3, 5, ...., 19, 21. Έτσι ο υπολογισμός
      του  κ είναι αδύνατος, αφού χ - 22 = 21-22 = -1 < 0 και η
      τετραγωνική  ρίζα αυτής   της παράστασης δεν μπορεί να
      υπολογιστεί.

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το παρακάτω
σύνολο εντολών;
       χ <-- 1
       Όσο χ < 19 επανάλαβε
            Εμφάνισε χ
            Αν χ < 4 τότε
                  χ <-- χ+3
            αλλιώς_αν χ < 10 τότε
                  χ <-- χ+6
            αλλιώς
                  χ <-- χ-9
            Τέλος_αν
       Τέλος_επανάληψης


Απάντηση


       Παραβιάζεται η περατότητα, γιατί οι τιμές που παίρνει το χ
       είναι 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, ...... κτλ. Έτσι ποτέ δε θα
       ξεπεράσει το 19 και η Όσο..επανάλαβε δε θα τερματιστεί
       ποτέ.

Άσκηση με GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
          σ <-- 0
          μ <-- 1
       5: ΑΝ μ > 20 ΤΟΤΕ GOTO 15
          α <-- 1
    10: ΔΙΑΒΑΣΕ λ
          α <-- α*λ
          ΑΝ α < 1890 ΤΟΤΕ GOTO 10
          σ <-- σ+α
          μ <-- μ+1
          GOTO 5
    15: ΓΡΑΨΕ σ

Λύση

       σ <-- 0
       μ <-- 1
       ΟΣΟ μ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
            α <-- 1
            ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                 ΔΙΑΒΑΣΕ λ
                 α <-- α*λ
            ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ α >= 1890
            σ <-- σ+α
            μ <-- μ+1
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       ΓΡΑΨΕ σ

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο έναν ακέραιο
πίνακα Α[12, 34] και υπολογίζει:
* το μέσο όρο των τιμών όλου του πίνακα,
* το πλήθος των στοιχείων που είναι μεγαλύτερα από το 50,
* τη μικρότερη τιμή του πίνακα.

Λύση
 
      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΔ(Α, ΜΟ, ΠΛΗΘ, ΜΙΚ)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[12, 34], Κ, Λ, Σ, ΠΛΗΘ, ΜΙΚ
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ
      ΑΡΧΗ
            Σ <-- 0
            ΠΛΗΘ <-- 0
            ΜΙΚ <-- Α[1, 1]
            ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
                 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 34
                        Σ <-- Σ+Α[Κ, Λ]
                        ΑΝ Α[Κ, Λ] > 50 ΤΟΤΕ
                             ΠΛΗΘ <-- ΠΛΗΘ+1
                        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                        ΑΝ Α[Κ, Λ] < ΜΙΚ ΤΟΤΕ
                             ΜΙΚ <-- Α[Κ, Λ]
                        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται δύο αλφαριθμητικές τιμές
Χ, Υ και επιστρέφει την τιμή:
* 0, αν τα Χ, Υ είναι ίσα,
* 1, αν η Χ προηγείται λεξικογραφικά της Υ,
* 2, αν η Υ έπεται λεξικογραφικά της Χ

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ(Χ, Υ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Χ, Υ
      ΑΡΧΗ
            ΑΝ Χ = Υ ΤΟΤΕ
                 ΕΛΕΓΧΟΣ <-- 0
            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ < Υ ΤΟΤΕ
                 ΕΛΕΓΧΟΣ <-- 1
            ΑΛΛΙΩΣ
                 ΕΛΕΓΧΟΣ <-- 2
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
    

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο:
* δύο θετικές πραγματικές τιμές Χ, Υ
* μια αλφαριθμητική τιμή Ζ
και υπολογίζει το αποτέλεσμα:
α) της τετραγωνικής ρίζας του μέσου όρου των Χ, Υ,
    αν Ζ = 'Τ',
β) του ακέραιου μέρους του γινομένου των Χ, Υ,
    αν Ζ = 'Α',
γ) το λογάριθμο της διαφοράς του Υ από το Χ, σε
    οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Λύση

        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛ(Χ, Υ, Ζ) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
        ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ, Υ
              ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Ζ
        ΑΡΧΗ
              ΑΝ Ζ = 'Τ' ΤΟΤΕ
                    ΥΠΟΛ <-- Τ_Ρ( (Χ+Υ)/2 )
              ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ζ = 'Α' ΤΟΤΕ
                    ΥΠΟΛ <-- Α_Μ(Χ*Υ)
              ΑΛΛΙΩΣ
                    ΥΠΟΛ <-- ΛΟΓ(Χ-Υ)
              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : έλεγχος ιδιότητας ανά στήλη

Γράψτε αλγόριθμο που δοθέντος ενός πραγματικού πίνακα
Α[3, 43] υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό (%) των στηλών
του πίνακα αυτού που περιέχουν τουλάχιστον 7 τιμές μικρότερες
από το 18.5.

Λύση

       Αλγόριθμος ΑΣΚ
       Δεδομένα // Α //
       Πληθ <-- 0
       Για λ από 1 μέχρι 43
             φ <-- 0
             Για κ από 1 μέχρι 3
                   Αν Α[κ, λ] < 18.5 τότε
                          φ <-- φ+1
                   Τέλος_αν
             Τέλος_επανάληψης
             Αν φ >= 7 τότε
                   Πληθ <-- Πληθ+1
             Τέλος_αν
       Τέλος_επανάληψης
       ΠΟΣ <-- 100*Πληθ/43
       Εμφάνισε ΠΟΣ
       Τέλος ΑΣΚ

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο έναν
αλφαριθμητικό πίνακα Α[12, 34] και υπολογίζει πόσες
γραμμές του πίνακα αυτού περιέχουν τουλάχιστον 5 φορές
το γράμμα 'Χ'.

Λύση

       ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Φορές(Α) : ΑΚΕΡΑΙΑ
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
               ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, Πληθ, Φ
               ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[12, 34]
       ΑΡΧΗ
               Πληθ <-- 0
               ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
                    Φ <-- 0
                    ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 34
                           ΑΝ Α[κ, λ] = 'Χ' ΤΟΤΕ
                                 Φ <-- Φ+1
                           ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                    ΑΝ Φ >= 5 ΤΟΤΕ
                           Πληθ <-- Πληθ+1
                    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
               ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
               Φορές <-- Πληθ
       ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : Εμφωλευμένα Για

Γράψτε αλγόριθμο που τυπώνει όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς τιμών των λογικών μεταβλητών Α, Β και Γ.

Λύση

     Αλγόριθμος ΣΥΝΔ
     Τιμ[1] <-- Αληθής
     Τιμ[2] <-- Ψευδής
     Για κ από 1 μέχρι 2
         Για λ από μέχρι 2
             Για μ από μέχρι 2
                  Εμφάνισε 'Α=', Τιμ[κ], 'Β=', Τιμ[λ], 'Γ=', Τιμ[μ]
             Τέλος_επανάληψης
         Τέλος_επανάληψης
     Τέλος_επανάληψης
     Τέλος ΣΥΝΔ

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παραμέτρους:
* έναν ακέραιο πίνακα Α[76, 123],
* μια ακέραια τιμή Χ
και ελέγχει αν το Χ περιέχεται μέσα στον πίνακα Α ή όχι.
Η διαδικασία εντοπίζει όλες τις θέσεις του πίνακα που
περιέχουν το Χ και τα αποτελέσματα καταχωρούνται
στο λογικό πίνακα Β[76, 123] που αποτελεί και την
τελευταία παράμετρο της διαδικασίας.

Λύση

       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΖ(Α, Χ, Β)
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[76, 123], Κ, Λ, Χ
              ΛΟΓΙΚΕΣ: Β[76, 123]
       ΑΡΧΗ
              ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 76
                   ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 123
                           Β[Κ, Λ] <-- ΨΕΥΔΗΣ
                   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΓΙΑ Κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 76
                   ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 123
                           ΑΝ Α[Κ, Λ] = Χ ΤΟΤΕ
                                   Β[Κ, Λ] <-- ΑΛΗΘΗΣ
                           ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν σε κάθε πρόταση.
1. Ο υπολογισμός εμβαδού τριγώνου είναι ένα επιλύσιμο
    πρόβλημα που ανήκει στην υποκατηγορία των ________
    προβλημάτων.
2. Με την εντολή _____________ αντιμεταθέτουμε το
    περιεχόμενο δύο ματβλητών.
3. Αν η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Αν..τότε είναι
    μονομελής, το __________ μπορεί να παραληφθεί.
4. Τα συντακτικά λάθη είναι πιο _________ να εντοπιστούν
    από τα λογικά λάθη σε ένα πρόγραμμα.
5. Για να προσδιορίσουμε τη θέση του ελαχίστου μιας
    συγκεκριμένης γραμμής ενός δυσδιάστατου πίνακα, πρέπει
    να καθορίσουμε τον αύξοντα αριθμό της ________ στην
    οποία ανήκει.
 


Απάντηση


1. Ο υπολογισμός εμβαδού τριγώνου είναι ένα επιλύσιμο
    πρόβλημα που ανήκει στην υποκατηγορία των δομημένων
    προβλημάτων.
2. Με την εντολή Αντιμετάθεσε αντιμεταθέτουμε το
    περιεχόμενο δύο μεταβλητών.
3. Αν η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Αν..τότε είναι
    μονομελής, το Τέλος_αν μπορεί να παραληφθεί.
4. Τα συντακτικά λάθη είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν
    από τα λογικά λάθη σε ένα πρόγραμμα.
5. Για να προσδιορίσουμε τη θέση του ελαχίστου μιας
    συγκεκριμένης γραμμής ενός δυσδιάστατου πίνακα, πρέπει
    να καθορίσουμε τον αύξοντα αριθμό της στήλης στην
    οποία ανήκει.
 

Άσκηση : Αναζήτηση

Γράψτε αλγόριθμο που με δεδομένα
* έναν ακέραιο πίνακα Α[121],
* μια ακέραια τιμή Ν τέτοια ώστε 1 <= Ν <= 120,
* μια ακέραια τιμή Μ τέτοια ώστε  2 <= Μ <= 121 και
   Ν < Μ,
* μια ακέραια τιμή Χ
ελέγχει αν το Χ περιέχεται ή όχι μέσα στο τμήμα του
πίνακα που ξεκινάει από τη θέση Ν και τελειώνει στη θέση Μ.

Λύση

        Αλγόριθμος Αναζ
        Δεδομένα // Α, Ν, Μ , Χ //
        done <-- Ψευδής
        position <-- 0
        i <-- N
        Όσο (i <= M) KAI  (done = Ψευδής) επανάλαβε
               Αν Α[ i ] = X τότε
                    done <-- Αληθής
                    position <-- i
               αλλιώς
                    i <-- i+1
               Τέλος_αν
        Τέλος_επανάληψης
        Αν done = Αληθής τότε
               Εμφάνισε 'Βρέθηκε στη θέση :', position
        αλλιώς
               Εμφάνισε 'Δε βρέθηκε καθόλου!'
        Τέλος_αν
        Τέλος Αναζ

Άσκηση : Συγχώνευση πινάκων

Ας θεωρήσουμε τους αλφαριθμητικούς πίνακες  Α[20], Β[20]
και Γ[20]. Γράψτε αλγόριθμο που συγχωνεύει τους τρεις αυτούς
πίνακες σε ένα δυσδιάστατο πίνακα Δ[20, 3], έτσι ώστε τα στοιχεία
των Α, Β , Γ να τοποθετηθούν στην 1η, 2η και 3η στήλη αντίστοιχα.

Λύση

     Αλγόριθμος Συγχ
     Δεδομένα // Α, Β, Γ //
     Για κ από 1 μέχρι 20
            Δ[κ, 1] <-- Α[κ]
            Δ[κ, 2] <-- Β[κ]
            Δ[κ, 3] <-- Γ[κ]
     Τέλος_επανάληψης
     Αποτελέσματα // Δ //
     Τέλος Συγχ

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : διαχωρισμός πίνακα

Γράψτε αλγόριθμο που δοθέντος ενός πραγματικού πίνακα
Ζ[90, 2], αντιγράφει τα περιεχόμενα:
* της 1ης στήλης του Ζ στον πραγματικό πίνακα Χ[90],
* της 2ης στήλης του Ζ στον πραγματικό πίνακα Υ[90].

Λύση

        Αλγόριθμος Διαχ
        Δεδομένα // Ζ //
        Για λ από 1 μέχρι 90
              Χ[λ] <-- Ζ[λ, 1]
              Υ[λ] <-- Ζ[λ, 2]
        Τέλος_επανάληψης
        Αποτελέσματα // Χ, Υ //
        Τέλος Διαχ

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν από τις παρακάτω προτάσεις
1. Μια από τις σκοπιές από τις οποίες εξετάζει η Πληροφορική
    τα δεδομένα είναι και αυτή των __________ προγραμματισμού.
2. Τα δεδομένα τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ αποκαλούνται και ____.
3. Οι συμβολικές γλώσσες είναι στενά συνδεδεμένες με την
    ______________ του υπολογιστή.
4. Η δομή σύνθετης επιλογής υλοποιείται με την εντολή
    ____________.
5. Αν Ν περιττός θετικός ακέραιος, το κεντρικό στοιχείο
    του πίνακα Α[Ν, Ν] είναι το _______________.

Απάντηση
1. Μια από τις σκοπιές από τις οποίες εξετάζει η Πληροφορική
    τα δεδομένα είναι και αυτή των γλωσσών προγραμματισμού.
2. Τα δεδομένα τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ αποκαλούνται και 
     αλφαριθμητικά.
3. Οι συμβολικές γλώσσες είναι στενά συνδεδεμένες με την 
    αρχιτεκτονική του υπολογιστή.
4. Η δομή σύνθετης επιλογής υλοποιείται με την εντολή
    ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ.
5. Αν Ν περιττός θετικός ακέραιος, το κεντρικό στοιχείο
    του πίνακα Α[Ν, Ν] είναι το Α[ (Ν+1) DIV 2, (N+1) DIV 2].

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παραμέτρους τρεις πραγματικές
τιμές Χ, Υ, Ζ και υπολογίζει την τιμή των παραστάσεων:
α) |Χ - Υ|+εφΖ
β) ημΧ-συν(Υ+Ζ)

Λύση

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(Χ, Υ, Ζ, ΑΠ1, ΑΠ2)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ, Υ, Ζ, ΑΠ1, ΑΠ2
      ΑΡΧΗ
             ΑΠ1 <-- Α_Τ(Χ-Υ)+ΕΦ(Ζ)
             ΑΠ2 <-- ΗΜ(Χ)-ΣΥΝ(Υ+Ζ)
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
    
    

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση δέχεται ως παράμετρο τρεις ακέραιους
Χ, Υ, Ζ και ελέγχει αν κάποιος από αυτούς ισούται με το
γινόμενο των δύο άλλων.

Λύση

       ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ(Χ, Υ, Ζ) : ΛΟΓΙΚΗ
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ
       ΑΡΧΗ
              ΑΝ (Χ = Υ*Ζ) Ή (Υ = Χ*Ζ) Ή (Ζ = Χ*Υ) ΤΟΤΕ
                    ΕΛΕΓΧΟΣ <-- ΑΛΗΘΗΣ
              ΑΛΛΙΩΣ
                    ΕΛΕΓΧΟΣ <-- ΨΕΥΔΗΣ
              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Άσκηση : δυσδιάστατος πίνακας (επεξεργασία δοσμένης γραμμής και στήλης)

Γράψτε πρόγραμμα το οποίο:
α) διαβάζει 260 ακέραιες τιμές και τις καταχωρεί στήλη-στήλη
    στον δισδιάστατο πίνακα Α[20, 13],
β) υπολογίζει και εμφανίζει:
     * πόσα στοιχεία της 6ης στήλης είναι μηδενικά,
     * πόσα στοιχεία της 1ης γραμμής είναι θετικά.

Λύση

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝ
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[20, 13], Κ, Λ, ΜΗΔ, ΘΕΤ
       ΑΡΧΗ
             ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13
                   ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
                         ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Κ, Λ]
                   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΜΗΔ <-- 0
             ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
                   ΑΝ Α[Κ, 6] = 0 ΤΟΤΕ
                         ΜΗΔ <-- ΜΗΔ+1
                   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΓΡΑΨΕ ΜΗΔ
             ΘΕΤ <-- 0
             ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 13
                   ΑΝ Α[1, Λ] > 0 ΤΟΤΕ
                         ΘΕΤ <-- ΘΕΤ+1
                   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΓΡΑΨΕ ΘΕΤ
       ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άσκηση : δυσδιάστατος πίνακας (επεξεργασία δοσμένης γραμμής και στήλης)

Γράψτε αλγόριθμο που, δοθέντος ενός ακέραιου πίνακα
Β[10, 98]:
α) διαβάζει μια ακέραια τιμή Ν τέτοια ώστε 1 <= Ν <= 7,
β) υπολογίζει και εμφανίζει:
    * το ελάχιστο της Ν - στης γραμμής και τον αύξοντα
       αριθμό (1-98) της στήλης στην οποία βρίσκεται,
    * το μέγιστο στοιχείο της Ν - στης στήλης και τον αύξοντα
       αριθμό (1-10) της γραμμής στην οποία βρίσκεται.
Παρατήρηση : Θεωρείστε ότι όλες οι τιμές του Β είναι διαφορετικές
μεταξύ τους.

Λύση

       Αλγόριθμος ΔυσΠιν
       Δεδομένα // Β //
       Αρχή_επανάληψης
              Διάβασε Ν
       Μέχρις_ότου (Ν >= 1) ΚΑΙ (Ν <= 7)
       Μικ <-- Β[Ν, 1]
       ΘΜικ <-- 1
       Για λ από μέχρι 98
             Αν Β[Ν, λ] < Μικ τότε
                  Μικ <-- Β[Ν, λ]
                  ΘΜικ <-- λ
             Τέλος_αν
       Τέλος_επανάληψης
       Εμφάνισε Μικ, ΘΜικ
       Μεγ <-- Β[1, Ν]
       ΘΜεγ <-- 1
       Για λ από μέχρι 10
             Αν Β[λ, Ν] > Μεγ τότε
                  Μεγ  <-- Β[λ, Ν]
                  ΘΜεγ <-- λ
             Τέλος_αν
       Τέλος_επανάληψης
       Εμφάνισε Μεγ, ΘΜεγ
       Τέλος ΔυσΠιν

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο έναν ακέραιο
πίνακα Α[9, 9] και ελέγχει αν το κεντρικό στοιχείο του είναι
περιττό ή όχι.

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Έλεγχος(Α) : ΛΟΓΙΚΗ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[9, 9]
      ΑΡΧΗ
             ΑΝ Α[5, 5] MOD 2 = 1 TOTE
                    Έλεγχος <-- ΑΛΗΘΗΣ
             ΑΛΛΙΩΣ
                    Έλεγχος <-- ΨΕΥΔΗΣ
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδια-
τυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Οι κόμβοι μιας δυναμικής δομής καταλαμβάνουν συνεχόμενες
    θέσεις στη μνήμη του υπολογιστή.
2. Ο αλγόριθμος είναι ένα μέσο παραγωγής δεδομένων.
3. Η γλώσσα ALGOL είναι κατάλληλη για προγραμματισμό σε
    κατανεμημένα περιβάλλοντα.
4. To όνομα μιας συμβολικής σταθεράς πρέπει να ξεκινάει με ψηφίο.
5. Τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορούν να γίνουν αντιληπτά
    μόνο με την όραση ή την ακοή.
 Απάντηση


1. Οι κόμβοι μιας στατικής δομής καταλαμβάνουν συνεχόμενες
    θέσεις στη μνήμη του υπολογιστή.
2. Ο αλγόριθμος είναι ένα μέσο παραγωγής πληροφοριών.
3. Η γλώσσα JAVA είναι κατάλληλη για προγραμματισμό σε 
    κατανεμημένα περιβάλλοντα.
4. To όνομα μιας συμβολικής σταθεράς πρέπει να ξεκινάει με γράμμα.
5. Τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορούν να γίνουν αντιληπτά
    με μία από τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις.

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο ένα θετικό
ακέραιο Ν και υπολογίζει :
* το πλήθος των πολλαπλασίων του 6,
* το πλήθος των αριθμών που δεν είναι πολλαπλάσια του
  5,
στο ακέραιο διάστημα [1, Ν].

Λύση

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υπολ(Ν, φ1, φ2)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ:  φ1, φ2, Ν, λ
      ΑΡΧΗ
             φ1 <-- 0
             φ2 <-- 0
             ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
                  ΑΝ λ MOD 6 = 0 ΤΟΤΕ
                       φ1 <-- φ1+1
                  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                  ΑΝ λ MOD 5 < >  0 ΤΟΤΕ
                       φ2 <-- φ2+1
                  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

   

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : γέμισμα πίνακα

Γράψτε αλγόριθμο που γεμίζει τον πίνακα Α[4, 7],
γραμμή-γραμμή, με όλες τις περιττές τιμές από το
1 μέχρι το 30.

Λύση

     Αλγόριθμος ΓεμΠιν
     μ <-- 1
     Για κ από 1 μέχρι 4
         Για λ από 1 μέχρι 7
               Α[κ, λ] <-- μ
               μ <-- μ+2
         Τέλος_επανάληψης
     Τέλος_επανάληψης
     Αποτελέσματα // Α //
     Τέλος ΓεμΠιν

Άσκηση : γέμισμα πίνακα

Γράψτε αλγόριθμο που γεμίζει τον πίνακα Α[50] με τις
άρτιες τιμές που υπάρχουν στο ακέραιο διάστημα [1, 100].

Λύση

    α' τρόπος

     Αλγόριθμος ΓεμΠιν
     Για κ από 1 μέχρι 50
          Α[κ] <-- 2*κ
     Τέλος_επανάληψης
     Αποτελέσματα // Α //
     Τέλος ΓεμΠιν

     β' τρόπος


     Αλγόριθμος ΓεμΠιν
     λ <-- 1
     Για κ από 1 μέχρι 100
          Αν κ mod 2 = 0 τότε
                Α[λ] <-- κ
                λ <-- λ+1
          Τέλος_αν
     Τέλος_επανάληψης
     Αποτελέσματα // Α //
     Τέλος ΓεμΠιν

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο τον
πραγματικό πίνακα Α[9, 9] και αντιγράφει τα στοιχεία:
* της 1ης κυρίας διαγωνίου στον πίνακα Β[9],
* της 2ης κυρίας διαγωνίου στον πίνακα Γ[9].

Λύση

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αντιγρ(Α, Β, Γ)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ
           ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[9, 9], Β[9], Γ[9]
     ΑΡΧΗ
           ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 9
                 Β[κ] <-- Α[κ, κ]
                 Γ[κ] <-- Α[κ, 10-κ]
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο έναν
αλφαριθμητικό πίνακα Α[18, 18] και δύο ακέραιες
τιμές Γ, Σ και επιστρέφει την τιμή:
* 0, αν το στοιχείο Α[Γ, Σ] ανήκει στην
   1η κύρια διαγώνιο του πίνακα,
* 1, αν το στοιχείο Α[Γ, Σ] ανήκει στην
   2η κύρια διαγώνιο,
* 2, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Έλεγχος(Α, Γ, Σ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[18, 18]
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Γ, Σ
      ΑΡΧΗ
           ΑΝ Γ = Σ ΤΟΤΕ
                  Έλεγχος <-- 0
           ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Γ+Σ = 19 ΤΟΤΕ
                  Έλεγχος <--1
           ΑΛΛΙΩΣ
                  Έλεγχος <--2
           ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο
τον πραγματικό πίνακα Α[54, 62] και υπολογίζει
το αποτέλεσμα της παράστασης  (Χ-1)^2+Υ, όπου
* Χ : το μέγιστο στοιχείο της 16ης γραμμής,
* Υ : η θέση (1-54) του ελαχίστου της 5ης στήλης

Λύση

    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛ(Α) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[54, 62], Χ, ΜΙΝ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, Υ
    ΑΡΧΗ
          Χ <-- Α[16, 1]
          ΓΙΑ κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 62
               ΑΝ Α[16, κ] > Χ ΤΟΤΕ
                     Χ <-- Α[16, κ]
               ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
         ΜΙΝ <-- Α[1, 5]
         Υ <-- 1
         ΓΙΑ κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 54
               ΑΝ Α[κ, 5] < ΜΙΝ ΤΟΤΕ
                     ΜΙΝ <-- Α[κ, 5]
                     Υ <-- κ
               ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
         ΥΠΟΛ <-- (Χ-1)^2+Υ
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Άσκηση : Γέμισμα πίνακα

Γράψτε αλγόριθμο που γεμίζει τον πίνακα Α[4, 4] με τις
ακόλουθες τιμές:
     91    -1       -2        -3
     1      91      -1        -2
     2       1       91       -1
     3       2        1        91

Λύση

       Αλγόριθμος Γεμ
       Για λ από 1 μέχρι 4
            Για μ από 1 μέχρι 4
                  Αν λ = μ τότε
                       Α[λ, μ] <-- 91
                  αλλιώς
                       Α[λ, μ] <-- λ-μ
                  Τέλος_αν
            Τέλος_επανάληψης
       Τέλος_επανάληψης
       Αποτελέσματα // Α //
       Τέλος Γεμ

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : Γέμισμα πίνακα

Γράψτε αλγόριθμο που γεμίζει τον πίνακα Α[3, 4] με
τις παρακάτω τιμές
       1        4        9        16
       4        7        12      19
       9        12      17      24
 
Λύση

      Αλγόριθμος Γεμ
      Για κ από 1 μέχρι 3
           Για λ από 1 μέχρι 4
                 Α[κ, λ] <-- κ^2+λ^2-1
           Τέλος_επανάληψης
      Τέλος_επανάληψης
      Αποτελέσματα // Α //
      Τέλος Γεμ

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παράμετρο τον
ακέραιο πίνακα Α[12, 27] και υπολογίζει το αποτέλεσμα
της παράστασης   Χ+2*Υ, όπου
     Χ : το γινόμενο των μέσων όρων ανά στήλη
     Υ : το άθροισμα των ελαχίστων ανά γραμμή

Λύση

     ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛ(Α) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[12, 27], κ, λ, Μικ, Αθρ, Υ
           ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ, Χ
     ΑΡΧΗ
           Χ <-- 1
           ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27
                 Αθρ <-- 0
                 ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
                       Αθρ <-- Αθρ+Α[κ, λ]
                 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                 ΜΟ <-- Αθρ/12
                 Χ <-- Χ*ΜΟ
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
           Υ <-- 0
           ΓΙΑ κ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 12
                 Μικ <-- Α[κ, 1]
                 ΓΙΑ λ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 27
                       ΑΝ Α[κ, λ] < Μικ ΤΟΤΕ
                             Μικ <-- Α[κ, λ]
                       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
                 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                 Υ <-- Υ+Μικ
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
           ΥΠΟΛ <-- Χ+2*Υ
     ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο έναν
ακέραιο πίνακα Μ[4, 5] και αντιγράφει τα περιεχόμενα
της 4ης στήλης στον ακέραιο πίνακα Ζ[4].

Λύση

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡ(Μ, Ζ)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ[4, 5], Ζ[4], λ
      ΑΡΧΗ
            ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
                  Ζ[λ] <-- Μ[λ, 4]
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άσκηση : Δυσδιάστατος πίνακας

Γράψτε πρόγραμμα το οποίο:
α) διαβάζει 12 ακέραιες τιμές και τις καταχωρεί στον
     πίνακα  Β[3, 4] στήλη-στήλη,
β) αλλάζει όλα τα στοιχεία της 1ης στήλης σε -1,
γ) αλλάζει όλα τα στοιχεία της 2ης γραμμής σε  0,
δ) εμφανίζει τον πίνακα Β στήλη - στήλη.

Λύση

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΣΔ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, Β[3, 4]
    ΑΡΧΗ
             ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
                  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
                        ΔΙΑΒΑΣΕ Β[κ, λ]
                  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
                  Β[κ, 1] <-- -1
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
                  Β[2, λ] <-- 0
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
                  ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
                        ΓΡΑΨΕ Β[κ, λ]
                  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
             ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άσκηση : προσδιορίστε το περιεχόμενο του πίνακα

Ποιο είναι το περιεχόμενο του πίνακα Α[2, 2] μετά την
εκτέλεση των παρακάτω εντολών
    Για κ από 1 μέχρι 2
        Για λ από 2 μέχρι 1 με_βήμα -1
              Α[κ, λ] <-- (κ+λ)^2-1
        Τέλος_επανάληψης
   Τέλος_επανάληψης

Λύση

     κ = 1
          λ = 2
                Α[κ, λ] = Α[1, 2] = (1+2)^2-1 = 3^2-1 = 9-1 = 8
          λ = 1
                Α[κ, λ] = Α[1, 1] = (1+1)^2-1 = 2^2-1 = 4-1 = 3
     κ =2
          λ = 2
                Α[κ, λ] = Α[2, 2] = (2+2)^2-1 = 4^2-1 = 16-1 = 15
          λ = 1
                Α[κ, λ] = Α[2, 1] = (2+1)^2-1 = 3^2-1 = 9-1 = 8
    Κατά συνέπεια το περιεχόμενο του πίνακα είναι το ακόλουθο:
            3           8
            8         15

 
  

Άσκηση : τετραγωνικός πίνακας

Δίνεται πίνακας Α[12, 12] ακεραίου τύπου. Γράψτε αλγόριθμο
που με δεδομένο τον παραπάνω πίνακα, υπολογίζει το
άθροισμα των τετραγώνων των στοιχείων της 1ης κυρίας
διαγωνίου.

Λύση

      Αλγόριθμος ΤΕΤΡΑΓΩΝ
      Δεδομένα // Α //
      Αθρ <-- 0
      Για κ από 1 μέχρι 12
            Αθρ <-- Αθρ+Α[κ, κ]^2
      Τέλος_επανάληψης
      Αποτελέσματα // Αθρ //
      Τέλος ΤΕΤΡΑΓΩΝ

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι επιλύσιμο πρόβλημα.
2. Το βήμα μιας εντολής Για..από..μέχρι είναι μια σταθερή
     αριθμητική τιμή.
3. Μια από τις περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η
    μέθοδος της σειριακής αναζήτησης είναι όταν η
    αναζήτηση στον πίνακα γίνεται συχνά.
4. Αλγόριθμος είναι ένα πρόγραμμα διατυπωμένο σε
    μια γλώσσα προγραμματισμού.
5. Κάθε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ τελειώνει με τη
   δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ.
 

 


Απαντήσεις

1. Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι άλυτο πρόβλημα.
2. Το βήμα μιας εντολής Για..από..μέχρι είναι σταθερά ή
     μεταβλητή ή παράσταση ακέραιου ή πραγματικού 
     τύπου.
3. Μια από τις περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η
    μέθοδος της σειριακής αναζήτησης είναι όταν η
    αναζήτηση στον πίνακα γίνεται σπάνια.
4. Πρόγραμμα είναι ένας αλγόριθμος διατυπωμένος σε
    μια γλώσσα προγραμματισμού.\
5. Κάθε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ τελειώνει με τη
   δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.