Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Συμπλήρωση κενών (με δοσμένες τις δυνατές επιλογές)

Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις:
1. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια _______
    μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.
2. Η _____ ολοκληρώνεται μόλις η συνθήκη ελέγχου
    γίνει Αληθής.
3. Η _____ ολοκληρώνεται με τη δεσμευμένη λέξη
    Τέλος_επανάληψης
4. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια ______
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
5. Μια ______ ολοκληρώνεται μόλις η συνθήκη
    ελέγχου γίνει Ψευδής.
και οι λέξεις:
    α. Όσο
    β. Μέχρις_ότου
Γράψτε τον αριθμό της πρότασης (1-5) και δίπλα το γράμμα
(α ή β) της λέξης που πρέπει να μπει στο αντίστοιχο κενό

Απάντηση


      1. α
      2. β
      3. α
      4. β
      5. α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου