Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων και επαναδιατύπωσή τους

Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις στις παρακάτω προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις έτσι ώστε να είναι σωστές:
1) Ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητουμένων ενός
    προβλήματος αποκαλείται καθορισμός προδιαγραφών.
2) Ο κύκλος είναι ένα γεωμετρικό σχήμα που χρησιμοποιείται
     στην αρχή και στο τέλος ενός λογικού διαγράμματος.
3) Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα  ανάμεσα στους λογικούς
    τελεστές έχει το ΚΑΙ.
4) Η πολιτική εξυπηρέτησης σε μια ουρά είναι LIFO.
5) Οι συμβολικές γλώσσες λέγονται και γλώσσες υψηλού επιπέδου.

Απαντήσεις

1) Ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητουμένων ενός
    προβλήματος αποκαλείται καθορισμός απαιτήσεων.
2) Η έλλειψη είναι ένα γεωμετρικό σχήμα που χρησιμοποιείται
     στην αρχή και στο τέλος ενός λογικού διαγράμματος.
3) Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα  ανάμεσα στους λογικούς
    τελεστές έχει το ΟΧΙ.
4) Η πολιτική εξυπηρέτησης σε μια ουρά είναι FIFO.

5) Οι συμβολικές γλώσσες λέγονται και γλώσσες χαμηλού επιπέδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου