Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Έλεγχος ορθότητας ονομάτων

Ποιά από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών είναι αποδεκτά από
τη ΓΛΩΣΣΑ και ποιά όχι. Αιτιολογήστε μόνο τις λανθασμένες
περιπτώσεις.
1. μα2β1
2. 1νκαβ2
3. αβ  γδ
4. ΕΠΙΛΕΞΕ
5. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Απαντήσεις
    1. Αποδεκτό
    2. Μη αποδεκτό (ξεκινάει με αριθμό)
    3. Μη αποδεκτό (έχει κενό διάστημα)
    4. Μη αποδεκτό (δεσμευμένη λέξη)
    5. Αποδεκτό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου