Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Προσδιορισμός είδους απαιτούμενου υποπρογράμματος

Ποιό είδος υποπρογράμματος θα χρησιμοποιούσατε για τις
παρακάτω λειτουργίες:
1) υπολογισμός του αθροίσματος 1+3+5+....+99,
2) εισαγωγή κατεύθυνσης μαθητή,
3) υπολογισμός του πλήθους των μηδενικών και μη
     μηδενικών στοιχείων ενός πίνακα,
4) πραγματοποίηση ελέγχου για το αν ο ακέραιος Ν είναι
    πολλαπλάσιο του 13 ή όχι,


Απαντήσεις

       1) Συνάρτηση
       2) Διαδικασία
       3) Διαδικασία
       4) Συνάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου