Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Συμπλήρωση κενών (χωρίς να δίνονται οι δυνατές επιλογές)

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν (μια λέξη ανά κενό)
1. Η ______________ είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας
    των δεδομένων.
2. Όταν μια ομάδα εντολών παραβιάζει το αλγοριθμικό κριτήριο
    της περατότητας, λέμε ότι αποτελεί μια ________ διαδικασία.
3. Τα δεδομένα είναι μια __________ αναπαράσταση της
    πραγματικότητας και συνεπώς μια απλοποιημένη όψη της.
4. Τα προγράμματα σε BASIC εκτελούνται με τη βοήθεια
     ______________.
5. ___________ σταθερές είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν
   σταθερές τιμές.

Απαντήσεις

     1. πληροφορία
     2. υπολογιστική
     3. αφηρημένη
     4. διερμηνευτή
     5. Συμβολικές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου