Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Άσκηση : Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται;

Δίνεται το παρακάτω σύνολο εντολών:
     κ <-- 110
    Όσο Τ_Ρ(κ) > 10 επανάλαβε
           Διάβασε λ
           Υ <-- κ/(λ-4)
           Εμφάνισε κ, λ, Υ
           κ <-- κ+1
    Τέλος_επανάληψης
Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται και γιατί;

Λύση

     Παραβιάζεται η :
     α) περατότητα, γιατί η τετραγωνική ρίζα του κ είναι πάντοτε
          μεγαλύτερη του 10, η συνθήκη της  Όσο..επανάλαβε 
          είναι πάντοτε Αληθής και κατά συνέπεια έχουμε ατέρμων
          βρόχο,
     β) καθοριστικότητα, γιατί αν η τιμή εισόδου για το λ είναι 4,
          η διαίρεση κ/(λ-4) δεν μπορεί να  εκτελεστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου