Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που να υπολογίζει το άθροισμα:
      2+4+6+....+108
   
Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : ΑΚΕΡΑΙΑ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: λ, Αθρ
      ΑΡΧΗ
            Αθρ <-- 0
            ΓΙΑ λ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 108 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2
                  Αθρ <-- Αθρ+λ
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΑΘΡΟΙΣΜΑ <-- Αθρ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου