Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Κατασκευή λογικού διαγράμματος (Για..από..μέχρι)

Κατασκευάστε το λογικό διάγραμμα του παρακάτω
αλγορίθμου
     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     Α <--0
     Για λ από 1 μέχρι 9 με_βήμα 2
          Α <-- Α+λ^2
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε Α
     Τέλος ΑΣΚ

Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου