Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Δεδομένα VS Διάβασε

Κατ΄ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρήση της
δήλωσης Δεδομένα είναι δυνατή μόνο στους αλγορίθμους
και όχι στα προγράμματα όπου χρησιμοποιούμε μόνο την
εντολή εισόδου ΔΙΑΒΑΣΕ.
Σε ένα αλγόριθμο λοιπόν χρησιμοποιούμε τη
δήλωση Δεδομένα μόνο όταν στην εκφώνηση
της άσκησης αναφέρεται:
    δοθέντων των ....
    με δεδομένα τα ....
    δοσμένων των ....
Από την άλλη μεριά, αν στην εκφώνηση της άσκησης
εμπεριέχονται εκφράσεις όπως:
    δέχεται ως είσοδο...
    διαβάζει ....
    εισάγει....
    διαβάζει και καταχωρεί ...
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή Διάβασε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ανεξάρτητα από την εκφώνηση,
σε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιούμε πάντοτε και
μόνο την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ για την εισαγωγή
των δεδομένων.

Παράδειγμα

Εκφώνηση 1η : Γράψτε αλγόριθμο που με δεδομένα
τα υψη δύο μαθητών, υπολογίζει και εμφανίζει το
μέσο όρο τους.

       Αλγόριθμος Εκφ1
       Δεδομένα // Υ1, Υ2 //
       Μ <-- (Υ1+Υ2)/2
       Εμφάνισε Μ
       Τέλος Εκφ1

Εκφώνηση 2η : Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει
τα υψη δύο μαθητών, υπολογίζει και εμφανίζει το
μέσο όρο τους.


       Αλγόριθμος Εκφ2
       Διάβασε Υ1, Υ2
       Μ <-- (Υ1+Υ2)/2
       Εμφάνισε Μ
       Τέλος Εκφ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου