Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
     (Χ ΄Η Υ) ΚΑΙ (ΟΧΙ Ζ Ή ΟΧΙ Λ)

Λύση

Για λόγους συντομίας, συμβολίζουμε με Α την τιμή
Αληθής και Ψ την τιμή Ψευδής. Επιπρόσθετα, έστω
Μ = Χ Ή Υ και Ν = ΟΧΙ Ζ Ή ΟΧΙ Λ.
Ο πίνακας αλήθειας είναι ο ακόλουθος:

Χ       Υ     Ζ        Λ       Μ       Ν         Μ ΚΑΙ Ν
Α      Α      Α       Α       Α        Ψ             Ψ
Α      Α      Α       Ψ       Α        Α             Α
Α      Α      Ψ       Α       Α        Α             Α
Α      Α      Ψ       Ψ       Α        Α             Α
Α      Ψ      Α       Α       Α        Ψ             Ψ
Α      Ψ      Α       Ψ       Α        Α             Α
Α      Ψ      Ψ       Α       Α        Α             Α
Α      Ψ      Ψ       Ψ       Α        Α             Α
Ψ      Α      Α       Α       Α        Ψ             Ψ
Ψ      Α      Α       Ψ       Α        Α             Α
Ψ      Α      Ψ       Α       Α        Α             Α
Ψ      Α      Ψ       Ψ       Α        Α             Α
Ψ      Ψ      Α       Α       Ψ        Ψ             Ψ
Ψ      Ψ      Α       Ψ       Ψ        Α             Ψ
Ψ      Ψ      Ψ       Α       Ψ        Α             Ψ
Ψ      Ψ      Ψ       Ψ       Ψ        Α             Ψ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου