Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Δώστε εσείς την εκφώνηση της άσκησης

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα
     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     ζ <-- 1
     Αρχή_επανάληψης
         Διάβασε υ
         Αν υ > 20 τότε
             ζ <-- ζ*υ
         Τέλος_αν
         Εμφάνισε 'Υπάρχουν άλλα δεδομένα;'
         Διάβασε β
     Μέχρις_ότου β = 'ΟΧΙ'
     Εμφάνισε ζ
     Τέλος ΑΣΚ
Ποιά είναι η εκφώνηση του προβλήματος που φιλοδοξεί να
επιλύσει ο παραπάνω αλγόριθμος;

Απάντηση

      Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει μια ακολουθία αριθμών
      (η είσοδος τερματίζεται μόλις δοθεί η απάντηση 'ΟΧΙ'
      στην υποβαλλόμενη προς το χρήστη ερώτηση 'Υπάρχουν
      άλλα δεδομένα;'), υπολογίζει και εμφανίζει το γινόμενο
      εκείνων των αριθμών που υπερβαίνουν το 20.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου