Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Άσκηση : εκτέλεση του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά για συγκεκριμένα Μ1, Μ2

Εκτελέστε τη μέθοδο του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
για Μ1 = 24 και Μ2 = 29

Λύση

      Μ1             Μ2
       24               29           24
       48               14
       96                7            96
      192               3           192
      384               1           384
                                  
      Άθροισμα =             696

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου