Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Υπολογίστε τις τιμές των παραστάσεων

Αν  κ = 21, λ = -9.2 και μ = 'τάξη', να υπολογίσετε τις
τιμές των παρακάτω παραστάσεων
    1.   ΟΧΙ(κ-λ > 30)
    2.   (μ < 'αρχή') Ή (μ > 'γράμμα')
    3.   (κ mod 22 < 23) KAI (A_T(λ)+1 > Α_Μ(λ))
    4.   ΟΧΙ(μ <= 'τάξη') ΚΑΙ ΟΧΙdiv 91 < > 0)

Λύση

    1.   ΟΧΙ(κ-λ > 30) = ΟΧΙ(21-(-9.2) > 30) =
          ΟΧΙ(30.2 > 30) = ΟΧΙ(Αληθής) = Ψευδής
    2.   (μ < 'αρχή') Ή (μ > 'γράμμα') =
          ('τάξη' < 'αρχή')  Ή ('τάξη' > 'γράμμα') =
          Ψευδής Ή Αληθής = Αληθής
    3.   (κ mod 22 < 23) KAI (A_T(λ)+1 > Α_Μ(λ)) =
          (21 mod 22 < 23) KAI (A_T(-9.2)+1 > Α_Μ(9.2)) =
          (21 < 23) ΚΑΙ (9.2+1 > 9) = (21 < 23) ΚΑΙ (10.2 > 9) =
          Αληθής ΚΑΙ Αληθής = Αληθής
    4.   ΟΧΙ(μ <= 'τάξη') ΚΑΙ ΟΧΙdiv 91 < > 0) =
          ΟΧΙ('τάξη' <= 'τάξη') ΚΑΙ ΟΧΙ(21 div 91 < > 0) =
          ΟΧΙ('τάξη' <= 'τάξη') ΚΑΙ ΟΧΙ(0 < > 0) =
          ΟΧΙ(Αληθής) ΚΑΙ ΟΧΙ(Ψευδής) =
          Ψευδής ΚΑΙ Αληθής = Ψευδής
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου