Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Μετατροπή λογικού διαγράμματος σε ψευδογλώσσα

Γράψτε τον αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που αντιστοιχεί
στο παρακάτω λογικό διάγραμμα
Λύση

        Αλγόριθμος Ψευδο
        Διάβασε Ζ
        Επίλεξε Ζ+1
            Περίπτωση 98
                  μ <-- 7
                  Αρχή_επανάληψης
                       Διάβασε Υ
                       μ <-- μ+Υ^3
                  Μέχρις_ότου Υ < 0
            Περίπτωση 73
                  μ <-- 1
                  Όσο μ < 200 επανάλαβε
                        Διάβασε Υ
                        μ <-- μ+Υ
                  Τέλος_επανάληψης
            Περίπτωση αλλιώς
                   μ <-- 2010
        Τέλος_επιλογών
        Εμφάνισε μ
        Τέλος Ψευδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου