Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Δοσμένος πίνακας και ερωτήσεις σωστού λάθους που τον αφορούν

Θεωρήστε τον πίνακα Α[9, 11]. Ποιές από τις παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λάθος (Λ);
1. Υπάρχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο στοιχείο.
2. Το συνολικό πλήθος των στοιχείων του πίνακα
    είναι 20.
3. Ο πίνακας έχει 9 γραμμές και 11 στήλες.
4. Η είσοδος των δεδομένων (διάβασμα) μπορεί να
    γίνει γραμμή-γραμμή ή στήλη-στήλη.
5. Το άθροισμα όλων των γραμμών είναι ίσο με το
    άθροισμα όλων των στηλών.

Απάντηση


      1.  Λ
      2.  Λ
      3.  Σ
      4.  Σ
      5.  Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου