Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Προσδιορίστε τον τύπο των μεταβλητών

Δίνονται οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ:
    1. ΑΚΕΡΑΙΕΣ
    2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
    3. ΛΟΓΙΚΕΣ
    4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
και οι παρακάτω μεταβλητές (μέσα στην παρένθεση
αναγράφεται ο ρόλος της καθεμιάς)
    α.  Φ (φύλο ανθρώπου (Ανδ - άνδρας, Γυν - γυναίκα))
    β.  ΑΙΘ (πλήθος αιθουσών δημοτικού σχολείου)
    γ.  Τιμ (τιμή πώλησης ενός χυμού σε ευρώ)
    δ.  Αποτ (έχει κέρδη ή ζημιές μια επιχείρηση;)
Γράψτε το νούμερο (1-4) του τύπου δεδομένων και δίπλα
το γράμμα (α-δ) της μεταβλητής που έχει αυτό τον τύπο.

Απάντηση

    1. β
    2. γ
    3. δ
    4. α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου