Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Εντοπισμός λογικών και συντακτικών λαθών

Αν α, β τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου,
 το μήκος γ της υποτείνουσάς του υπολογίζεται με τη
βοήθεια του Πυθαγόρειου θεωρήματος. Δίνονται οι
παρακάτω λανθασμένες εντολές εκχώρησης, που έχουν
ως στόχο τον υπολογισμό του μήκους γ:
     1.  γ <-- Τ_Ρ(α^2)+β^2
     2.  γ <-- Τ_Ρ(α^2+β^2
     3.  γ <-- Τ_Ρ( (α+β)^2 )
     4.  γ <--  Τ_Ρ α^2+β^2
     5.  γ <-- ΤΡ(α^2+β^2)
Γράψτε τον αριθμό (1-5) της εντολής και δίπλα το
γράμμα Σ (αν το λάθος είναι συντακτικό) ή το
γράμμα Λ (αν το λάθος είναι λογικό).

Λύση

     1. Λ
     2. Σ
     3. Λ
     4. Σ
     5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου