Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών (Για+Μέχρις_ότου)

Αν οι τιμές εισόδου είναι 6, 12 τι θα εμφανίσει το
παρακάτω σύνολο εντολών;
      Διάβασε μ, λ
      Για α από μ-3 μέχρι div 3)
           β <-- α+5
           Αρχή_επανάληψης
                Εμφάνισε α*β, 'α-β',  β < 10
                β <-- β+2
           Μέχρις_ότου β > 10
           Εμφάνισε β
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε α

Λύση

     μ = 6
     λ = 12
     Η Για εκτελείται για όλες τις τιμές του α από μ-3 =
     6-3 = 3 μέχρι λ div 3 = 12 div 3 = 4 με βήμα 1.
     1η επανάληψη της Για (α = 3)
           β = α+5 = 3+5 = 8
           1η επανάληψη της Μέχρις_ότου
               Αφού α*β = 3*8 = 24 και β < 10 = 8 < 10 =
               Αληθής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                    24     α-β     Αληθής
               β = β+2 = 8+2 = 10
          2η επανάληψη της Μέχρις_ότου
               Αφού α*β = 3*10 = 30 και β < 10 = 10 < 10 =
               Ψευδής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                    30     α-β     Ψευδής
               β = β+2 = 10+2 = 12
          Η Μέχρις_ότου τερματίζεται αφού β > 10 = 12 > 10 =
          Αληθής
          Η Εμφάνισε τυπώνει:            12
     2η επανάληψη της Για (α = 4)
           β = α+5 = 4+5 = 9
           1η επανάληψη της Μέχρις_ότου
               Αφού α*β = 4*9 = 36  και β < 10 = 9 < 10 =
               Αληθής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                    36      α-β     Αληθής
               β = β+2 = 9+2 = 11
          Η Μέχρις_ότου τερματίζεται αφού β > 10 = 11 > 10 =
          Αληθής
          Η Εμφάνισε τυπώνει:            11
      Η Για τερματίζεται με α = 5.
      Η Εμφάνισε τυπώνει :         5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου