Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση (Όσο+Μέχρις_ότου)

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών,
αν οι τιμές εισόδου είναι 4 και 7;
      Διάβασε Χ, Υ
      α <-- 1
      Όσο α < Χ επανάλαβε
            β <-- 8
            Αρχή_επανάληψης
                 Εμφάνισε α-β, (β-5)*α
                 β <-- β-1
            Μέχρις_ότου  β  < Υ
            Εμφάνισε α+β
            α <-- α+2
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε α, β

Λύση

       Χ = 4, Υ = 7
       α = 1
       1η επανάληψη της  Όσο
            β = 8
            1η επανάληψη της Μέχρις_ότου
                  Επειδή α-β = 1-8 = -7, (β-5)*α = (8-5)*1 = 3
                  η Εμφάνισε τυπώνει :    -7        3
                  β = β-1 = 8-1 = 7
            2η επανάληψη της Μέχρις_ότου
                  Επειδή α-β = 1-7 = -6, (β-5)*α = (7-5)*1 = 2
                  η Εμφάνισε τυπώνει :    -6        2
                  β = β-1 = 8-1 = 6
            Η Μέχρις_ότου τερματίζεται αφού β < Υ = 6 < 7 =
            Αληθής.
            Επειδή α+β = 1+6 = 7, η Εμφάνισε τυπώνει :   7
            α = α+2 = 1+2 = 3
       2η επανάληψη της  Όσο
            β = 8
            1η επανάληψη της Μέχρις_ότου
                  Επειδή α-β = 3-8 = -5, (β-5)*α = (8-5)*3 = 9
                  η Εμφάνισε τυπώνει :    -5        9
                  β = β-1 = 8-1 = 7
            2η επανάληψη της Μέχρις_ότου
                  Επειδή α-β = 3-7 = -4, (β-5)*α = (7-5)*3 = 6
                  η Εμφάνισε τυπώνει :    -4        6
                  β = β-1 = 7-1 = 6
            Η Μέχρις_ότου τερματίζεται αφού β < Υ = 6 < 7 =
            Αληθής.
            Επειδή α+β = 3+6 = 9, η Εμφάνισε τυπώνει :   9
            α = α+2 = 3+2 =5
        Η Όσο τερματίζεται αφού α < Χ = 5 < 4 = Ψευδής.
        Η Εμφάνισε α,β τυπώνει:
              5       6


 
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου