Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Κυκλώστε τις σωστές επιλογές

Δίνονται οι  παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού
   1.  C++
   2. C
   3. JAVA
   4. Γλώσσα μηχανής
   5. PROLOG
   6. PASCAL
   7. DBASE
   8. Συμβολική γλώσσα
α) Ποιές από τις γλώσσες αυτές είναι αντικειμενοστραφείς;
β) Ποιές ανήκουν στην κατηγορία των γλωσσών πολύ
    υψηλού επιπέδου;
γ) Ποιές θεωρούνται γλώσσες γενικής χρήσης;

Απάντηση

    α) 1, 3
    β) 5
    γ) 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου