Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Προσδιορισμός των στοιχείων των 2 κυρίων διαγωνίων

Ας θεωρήσουμε τον πίνακα Τ[Κ, Κ] (Κ θετικός ακέραιος)
Προσδιορίστε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
ώστε το στοιχείο Τ[ρ, σ] να ανήκει:
α) στην πρώτη κύρια διαγώνιο
β) στη δεύτερη κύρια διαγώνιο

Απάντηση

α)  ρ = σ
β)  ρ+σ = Κ+1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου