Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Εκτέλεση φυσσαλίδας σε δοσμένο πίνακα

Δίνεται πίνακας Β[6] με τις ακόλουθες τιμές:
      12     31    4     10     -3      8
Εκτελέστε τη μέθοδο της φυσσαλίδας (ευθείας
ανταλλαγής) κατά αύξουσα σειρά και παρουσιάστε
το περιεχόμενο του πίνακα σε κάθε "πέρασμα"

Λύση

     i = 2 (1ο πέρασμα)
           
          -3     12     31     4      10      8

     i = 3 (2ο πέρασμα)

           
          -3     4      12      31     8      10
   
     i = 4 (3ο πέρασμα)

           
          -3     4      8        12     31    10
     
      i = 5 (4ο πέρασμα)    
       
          -3     4      8       10     12    31

      i = 6 (5ο πέρασμα)

           
          -3     4      8       10     12    31
    
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου