Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Μετατροπή λογικού διαγράμματος σε ψευδογλώσσα

Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που αντιστοιχεί
στο παρακάτω λογικό διάγραμμα

Λύση

     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     σ <-- 91
     Αρχή_επανάληψης
         Διάβασε ρ
         Για λ από 1 μέχρι ρ με_βήμα 2
              Εμφάνισε λ+ρ
         Τέλος_επανάληψης
         Εμφάνισε λ+σ
         σ <-- σ-33
     Μέχρις_ότου σ < 0
     Εμφάνισε σ
     Τέλος ΑΣΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου