Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Πρόγραμμα+Διαδικασία+Συνάρτηση

α) Γράψτε διαδικασία που διαβάζει τα μήκη των πλευρών
    ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου (διασφαλίζοντας
    ότι οι τιμές εισόδου είναι θετικές).
β) Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους τα
    μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμ-
    μου και υπολογίζει το εμβαδόν του (υπενθυμίζεται ότι
    το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμου ισού-
    ται με το γινόμενο των μηκών των πλευρών του).
γ) Γράψτε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο, καλώντας
    τα παραπάνω υποπρογράμματα, υπολογίζει και
    εμφανίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμ-
    μου.

Λύση

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : α, β, εμβαδόν
    ΑΡΧΗ
          ΚΑΛΕΣΕ Διάβασε_αβ(α, β)
          εμβαδόν <-- ΕμΟρθογ(α, β)
          ΓΡΑΨΕ 'Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι:', εμβαδόν
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διάβασε_αβ(α, β)
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β
    ΑΡΧΗ
          ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
          ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (α > 0) ΚΑΙ (β > 0)
    ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕμΟρθογ(α, β) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β
    ΑΡΧΗ
          ΕμΟρθογ <-- α*β
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου