Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Άσκηση: συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παραμέτρους
δύο ακέραιες τιμές κ, λ και υπολογίζει:
α) το γινόμενό τους,
β) την απόλυτη τιμή της διαφοράς τους,
γ) ποιό από τα κ, λ είναι πιο κοντά στην
    τιμή 100.

Λύση

       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ δ(κ, λ, γ, διαφορ, κον)
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
             ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, γ, διαφορ, κον
       ΑΡΧΗ
             γ <-- κ*λ
             διαφορ <-- Α_Τ(κ-λ)
             ΑΝ Α_Τ(κ-100) < Α_Τ(λ-100) ΤΟΤΕ
                   κον <-- κ
             ΑΛΛΙΩΣ
                   κον <-- λ
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου