Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Άσκηση : πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
    Π = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Υ Ή ΟΧΙ Ζ

Λύση

Ας συμβολίσουμε με Α την τιμή Αληθής και Ψ την τιμή Ψευδής
 Χ     Υ     Ζ       ΟΧΙ Χ   ΟΧΙ Ζ    ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Υ     Π
 Α     Α    Α           Ψ           Ψ                 Ψ                Ψ
 Α     Α    Ψ           Ψ           Α                 Ψ                Α
 Α     Ψ    Α           Ψ           Ψ                 Ψ                Ψ
 Α     Ψ    Ψ           Ψ           Α                 Ψ                Α
 Ψ     Α    Α           Α           Ψ                 Α                Α
 Ψ     Α    Ψ           Α           Α                 Α                Α
 Ψ     Ψ    Α           Α           Ψ                 Ψ                Ψ
 Ψ     Ψ    Ψ           Α           Α                 Ψ                Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου