Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Διορθώστε τις λανθασμένες προτάσεις

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις από την αρχή
1. Τα στοιχεία ενός προβλήματος γίνονται αντιληπτά
    από έναν εξωτερικό παρατηρητή με μια από τις 5
    ανθρώπινες αισθήσεις.
2. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαρά-
    στασης προγραμμάτων.
3. Για την υλοποίηση μιας στοίβας απαιτείται ένας
    δυσδιάστατος πίνακας και δύο δείκτες.
4. Η γλώσσα LOGO είναι κατάλληλη για εφαρμογές
    τεχνητής νοημοσύνης.
5. Η συνάρτηση ΤΕΤΡ(Χ) υπολογίζει την τετραγωνική
    ρίζα του Χ.
6. Μια εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ τελειώνει πάντοτε
    με τη δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ.
7. Ο πίνακας Χ[3, 11] έχει 14 στοιχεία.
8. Μια συνάρτηση που ελέγχει αν κάτι ισχύει ή όχι
    είναι πραγματικού τύπου.

Απάντηση


1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος γίνονται αντιληπτά
    από έναν εξωτερικό παρατηρητή με μια από τις 5
    ανθρώπινες αισθήσεις.
2. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαρά-
    στασης αλγορίθμων.
3. Για την υλοποίηση μιας στοίβας απαιτείται ένας
    μονοδιάστατος πίνακας και ένας δείκτης.
4. Η γλώσσα LISP είναι κατάλληλη για εφαρμογές
    τεχνητής νοημοσύνης.
5. Η συνάρτηση T_P(X) υπολογίζει την τετραγωνική
    ρίζα του Χ.
6. Μια εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ τελειώνει πάντοτε
    με τη δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.
7. Ο πίνακας Χ[3, 11] έχει 33 στοιχεία.
8. Μια συνάρτηση που ελέγχει αν κάτι ισχύει ή όχι
    είναι λογικού τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου