Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Συμπληρώστε τα κενά

Δίνονται οι λέξεις
   α. ολίσθηση
   β. μεταφορά
   γ. σύγκριση
   δ. πρόσθεση
και οι αριθμημένες προτάσεις
   1. Η λειτουργία της ________ έχει ως αποτέλεσμα τον
       διπλασιασμό ή υποδιαπλασιασμό ενός δυαδικού
       ακεραίου.
   2. Στη _______ στηρίζονται όλες οι λογικές πράξεις.
   3. Η βασική αριθμητική πράξη του υπολογιστή είναι
       η _______.
   4. Πριν και μετά από την επεξεργασία των δεδομένων
       στον υπολογιστή γίνεται η  _______ των δεδομένων.
Γράψτε τον αριθμό της πρότασης (1-4) και δίπλα το
γράμμα (α-δ) έτσι ώστε να γίνει η σωστή αντιστοίχηση.

Απάντηση

     1.  α
     2.  γ
     3.  δ
     4.  β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου