Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Ερωτήσεις σωστού λάθους για τα υποπρογράμματα

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και
ποιές λανθασμένες;
1. Η συνάρτηση είναι ένα υποπρόγραμμα.
2. Μια διαδικασία μπορεί να μην έχει καμία
    παράμετρο.
3. Στην επικεφαλίδα μιας διαδικασίας πρέπει να δηλώνεται
    υποχρεωτικά ο τύπος της.
4. Η συγγραφή όλων των υποπρογραμμάτων ολοκληρώ-
    νεται με την ίδια δεσμευμένη λέξη.
5. Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει τουλάχιστον
    ένα αποτέλεσμα.

Απάντηση

   1. Σ
   2. Σ
   3. Λ
   4. Λ
   5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου