Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση η οποία δέχεται το συνολικό
ποσό (Π) που ξοδέψατε για τις διακοπές σας και επιστρέ-
φει το μήνυμα:
   * μικρό κόστος, αν Π < 800 ευρώ
   * κανονικό κόστιος, αν Π >= 800 και Π < 1200
   * μεγάλο κόστος, αν Π >= 1200 και Π <= 2000
   * πολύ μεγάλο κόστος, αν Π > 2000

Λύση

    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ(Π) : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
         ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Π
    ΑΡΧΗ
         ΑΝ Π < 800 ΤΟΤΕ
              ΔΙΑΚΟΠΕΣ <-- 'μικρό κόστος'
         ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π < 1200 ΤΟΤΕ
              ΔΙΑΚΟΠΕΣ <-- 'κανονικό κόστος'
         ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π <= 2000 ΤΟΤΕ
              ΔΙΑΚΟΠΕΣ <-- 'μεγάλο κόστος'
         ΑΛΛΙΩΣ
              ΔΙΑΚΟΠΕΣ <-- 'πολύ μεγάλο κόστος'
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου