Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους τους
συντελεστές μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης και επιστρέ-
φει τη λέξη:
  * ΔΥΟ, αν η εξίσωση έχει δύο διαφορετικές λύσεις
  * ΔΙΠΛΗ, αν η εξίσωση έχει μια λύση διπλή
  * ΚΑΜΙΑ, αν η εξίσωση είναι αδύνατη

Λύση

      ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΥΤ(Α, Β, Γ) : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α, Β, Γ, Δ
      ΑΡΧΗ
            Δ <-- Β^2-4*Α*Γ
            ΑΝ Δ > 0 ΤΟΤΕ
                 ΔΕΥΤ <-- 'ΔΥΟ'
            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Δ = 0 ΤΟΤΕ
                 ΔΕΥΤ <-- 'ΔΙΠΛΗ'
            ΑΛΛΙΩΣ
                 ΔΕΥΤ <-- 'ΚΑΜΙΑ'
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου