Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Πίνακας αντιστοίχησης (μεταβλητές+τύποι δεδομένων)

Δίνονται οι παρακάτω τύποι δεδομένων
    α. ΑΚΕΡΑΙΕΣ
    β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
    γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
    δ. ΛΟΓΙΚΕΣ
και μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα:
   1.  Υπάρχει ανάγκη αναβαθμολόγησης ενός
         γραπτού;
   2.   Η επωνυμία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
   3.   Ο τίτλος μιας κινηματογραφικής ταινίας.
   4.   Το πλήθος των ακινήτων που κατέχει ένας
         φορολογούμενος.
   5.   Το ποσοστό (%) των μαθητών ενός σχολείου
         που έχουν βάρος τουλάχιστον 50 κιλά.
   6.   Η μέση τιμή πώλησης 15 διαφορετικών
         προϊόντων.
   7.   Το πλήθος των γυμναστών σε ένα γυμνάσιο.
Γράψτε τον αριθμό της μεταβλητής (1-7) και δίπλα το
γράμμα (α-δ) που αντιστοιχεί στον τύπο της.

Απάντηση

    1. δ
    2. γ
    3. γ
    4. α
    5. β
    6. β
    7. α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου