Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Ανάλυση προβλήματος

Στα πλαίσια της νέας σχολικής χρονιάς, η σχολική επιτροπή
θέλει να εφοδιάσει το σχολείο σας με ένα υπερσύγχρονο
φωτοτυπικό μηχάνημα. Σε πρώτη φάση γίνεται μια συνάντηση
των μελών της επιτροπής στην οποία και υποβάλλονται οι
εναλλακτικές προτάσεις τεχνικών προδιαγραφών, γίνεται
ψηφοφορία και επιλέγεται η πλειοψηφούσα πρόταση. Στη
συνέχεια ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής επισκέπτεται
τα μεγαλύτερα καταστήματα ειδών γραφείου της πόλης,
κάνει μια έρευνα αγοράς και καταλήγει στον προμηθευτή από
τον οποίο θα γίνει η αγορά. Στο τελικό στάδιο, ο προμηθευτής
μεταφέρει το φωτοτυπικό μηχάνημα στο σχολείο,
παρουσιάζει τον τρόπου λειτουργίας του και
λαμβάνει επιταγή από το διευθυντή του σχολείου για την πληρωμή
του προϊόντος. Αναλύστε το παραπάνω πρόβλημα "Προμήθειας
φωτοτυπικού μηχανήματος από τη σχολική επιτροπή του σχολείου
σας".

Λύση

     1.  Προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών
          1.1 Συνάντηση των μελών της σχολικής επιτροπής
          1.2 Υποβολή εναλλακτικών προτάσεων
          1.3 Ψηφοφορία
          1.4 Επιλογή της πλειοψηφούσας πρότασης
     2.  Επιλογή προμηθευτή/Έρευνα αγοράς
          2.1 Επίσκεψη του προέδρου της σχολικής επιτροπής
                στα μεγαλύτερα καταστήματα ειδών γραφείου
                της πόλης
          2.2  Σύγκριση τιμών
          2.3 Λήψη απόφασης
     3. Υλοποίηση
          3.1 Μεταφορά φωτοτυπικού στο χώρο του σχολείου
                από τον  προμηθευτή
          3.2 Επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του
          3.3 Πληρωμή της αξίας του προϊόντος με επιταγή από
                το διευθυντή του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου