Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση: Πρόγραμμα+διαδικασία

1. Γράψτε διαδικασία που δέχεται ένα ακέραιο ποσό σε ευρώ
    (πολλαπλάσιο του 10) και υπολογίζει σε πόσα πενηντάρικα,
    εικοσάρικα και δεκάρικα αντιστοιχεί.
2. Γράψτε πρόγραμμα το οποίο:
    * διαβάζει ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ (η τιμή εισόδου
       πρέπει να είναι θετικός ακέραιος και πολλαπλάσιο του
       10),
    * καλεί τη διαδικασία που γράψατε στο ερώτημα 1,
    * εμφανίζει σε πόσα πενηντάρικα,    εικοσάρικα και δεκάρικα
       αντιστοιχεί το ποσό αυτό.

Λύση

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσό, Χ50, Χ20, Χ10
      ΑΡΧΗ
            ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                  ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσό
            ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Ποσό > 0) ΚΑΙ (Ποσό MOD 10 = 0)
            ΚΑΛΕΣΕ Ανάλυση(Ποσό, Χ50, Χ20, Χ10)
            ΓΡΑΨΕ Χ50, Χ20, Χ10
      ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ανάλυση(Ποσό, Χ50, Χ20, Χ10)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσό, Χ50, Χ20, Χ10
      ΑΡΧΗ
            Χ50 <-- Ποσό DIV 50
            X20 <-- (Ποσό MOD 50) DIV 20
            X10 <--  ( (Ποσό MOD 50) MOD 20) DIV 10
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου