Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Είναι ισοδύναμα;

Αν η τιμή εισόδου είναι κοινή και στα δύο τμήματα εντολών,
υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ τους;

   Τμήμα  Α

          Διάβασε α
          β <-- α+1
          γ <-- 3*β-2
          δ <-- β-γ
          ζ <-- β+γ+δ
 

 
    Τμήμα Β

          Διάβασε α
          γ <-- 3*α+1
          β <-- γ-2*α
          δ <-- -2*β+2
          ζ <-- γ-αΛύση

    Τμήμα  Α

         Το  α παίρνει μια τιμή εισόδου
          β = α+1
          γ = 3*β-2 = 3*(α+1)-2 = 3*α+3-2 = 3*α+1
          δ = β-γ = (α+1)-(3*α+1) = -2*α
          ζ = β+γ+δ = (α+1)+(3*α+1)-2*α = 2*α+2

    Τμήμα Β

          Το  α παίρνει μια τιμή εισόδου
          γ = 3*α+1
          β = γ-2*α = (3*α+1)-2*α = α+1

          δ = -2*β+2 = -2*(α+1)+2 = -2*α-2+2 = -2*α
          ζ = γ-α = (3*α+1)-α = 2*α+1
 
Αφού τα δύο τμήματα διαφέρουν στην τελική τιμή του ζ,
δεν είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου