Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση : Συγγραφή διαδικασίας

Γράψτε διαδικασία που δέχεται ως παράμετρο τον ακέραιο
πίνακα Β[40] και αντιμεταθέτει τα στοιχεία:
α) Α[1] και Α[3], Α[5] και Α[7], ..., Α[37] και Α[39]
β) Α[2] και Α[4], Α[6] και Α[8], ..., Α[38] και Α[40]

Λύση

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜ(Α)
      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[40], λ, Βοηθ
      ΑΡΧΗ
            ΓΙΑ λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 37 ΜΕ_ΒΗΜΑ 4
                   Βοηθ <-- Α[λ]
                   Α[λ] <-- Α[λ+2]
                   Α[λ+2] <-- Βοηθ
                   Βοηθ <-- Α[λ+1]
                   Α[λ+1] <-- Α[λ+3]
                   Α[λ+3] <-- Βοηθ
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ       
      ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου