Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Έλεγχος ορθότητας ονομάτων

Ποιά από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών είναι αποδεκτά
στη ΓΛΩΣΣΑ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας μόνο για την
περίπτωση των μη αποδεκτών ονομάτων;
   1. ΠΡΟΓ_ΤΕΛΟΣ
   2. ΤΕΛΟΣ_ΑΝΝ
   3. ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
   4.  ΕΝΑ_1%
   5.  3ΑΡΧ
   6.  ΑΡΧΗ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Απάντηση
 
     1. Αποδεκτό
     2. Αποδεκτό
     3. Μη αποδεκτό (υπάρχει κενό διάστημα)
     4. Μη αποδεκτό (υπάρχει το %)
     5. Μη αποδεκτό (ξεκινάει με αριθμό)
     6. Αποδεκτό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου