Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων και επαναδιατύπωσή τους

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται
    ως είσοδοι σ' έναν αλγόριθμο.
2. Στα προβλήματα απόφασης πραγματοποιούνται
    πάντοτε κάποιοι υπολογισμοί προκειμένου να
    βρούμε τη λύση.
3. Η λογική πράξη ΟΧΙ αποκαλείται σύζευξη.
4. Κάθε πρόγραμμα τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
5. Σταθερές μπορούμε να συναντήσουμε μόνο μέσα σ'
    ένα πρόγραμμα.
6. Κάθε εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ μπορεί να αντικατασταθεί
    από μια ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ έτσι ώστε να προκύπτει
    το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
7. Όταν μια εντολή προγράμματος συνεχίζεται και στην
    επόμενη γραμμή, η γραμμή αυτή ξεκινάει με τον
    ειδικό χαρακτήρα !.
8. Αν Α[30] ακέραιος πίνακας, η εντολή
         Α[11] <-- 7.3
    αποτελεί λογικό λάθος.
9. Αν Α[20, 3] ακέραιος πίνακας γεμάτος με αρνητικές
    τιμές, η εντολή
           ζ <-- Τ_Ρ(Α[11, 2])
    παραβιάζει το κριτήριο της αποτελεσματικότητας.
10. Αν ζ αλφαριθμητική μεταβλητή και Φ συνάρτηση
      αλφαριθμητικού τύπου χωρίς παραμέτρους, η
      ενεργοποίηση της Φ μπορεί να γίνει με την εντολή
             ζ <-- Φ( )


Απάντηση

1. Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται
    ως είσοδοι σ' έναν αλγόριθμο.
 2. Στα υπολογιστικά προβλήματα πραγματοποιούνται
    πάντοτε κάποιοι υπολογισμοί προκειμένου να
    βρούμε τη λύση.

3. Η λογική πράξη ΟΧΙ αποκαλείται άρνηση.
4. Κάθε πρόγραμμα τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
5. Συμβολικές σταθερές μπορούμε να συναντήσουμε μόνο μέσα σ'
    ένα πρόγραμμα .
6. Κάθε εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να αντικατασταθεί
    από μια ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ έτσι ώστε να προκύπτει
    το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
7. Όταν μια εντολή προγράμματος συνεχίζεται και στην
    επόμενη γραμμή, η γραμμή αυτή ξεκινάει με τον
    ειδικό χαρακτήρα &.
8. Αν Α[30] ακέραιος πίνακας, η εντολή
         Α[11] <-- 7.3
    αποτελεί συντακτικό λάθος.
9. Αν Α[20, 3] ακέραιος πίνακας γεμάτος με αρνητικές
    τιμές, η εντολή
           ζ <-- Τ_Ρ(Α[11, 2])
    παραβιάζει το κριτήριο της καθοριστικότητας.
10. Αν ζ αλφαριθμητική μεταβλητή και Φ συνάρτηση
      αλφαριθμητικού τύπου χωρίς παραμέτρους, η
      ενεργοποίηση της Φ μπορεί να γίνει με την εντολή
             ζ <-- Φ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου