Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση: Επεξεργασία δοσμένου πλήθους δεδομένων

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει το βάρος σε γραμμάρια
(ακεραίου τύπου) 26 αυτοκινήτων, υπολογίζει και εμφανίζει
πόσους τόνους, κιλά και γραμμάρια ζυγίζει το κάθε
αυτοκίνητο.

Λύση

     Αλγόριθμος ΑΥΤΟ
     Για λ από 1 μέχρι 26
          Διάβασε Β
          Τόνοι <-- Β div 1000000
          Κιλά <-- (Β mod 1000000) div 1000
          Γραμμάρια <-- (Β mod 1000000) mod 1000
          Εμφάνισε Τόνοι, Κιλά, Γραμμάρια
     Τέλος_επανάληψης
     Τέλος ΑΥΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου