Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Διόρθωση συντακτικών λαθών

Διορθώστε τα συντακτικά λάθη του παρακάτω αλγορίθμου
      Αλγόριθμος  Δοκ1_2
      Διάβασε α, β
      Υ <-- 0
      Όσο Υ <= 1000 επαναλάμβανε
            Υ = Υ+α*β
            α = α+1
            β = β+2
      Τέλος_όσο
      Τύπωσε Υ
      Τέλος_αλγορίθμου

Λύση

      Αλγόριθμος  Δοκ1_2
      Διάβασε α, β
      Υ <-- 0
      Όσο Υ <= 1000 επανάλαβε
            Υ <-- Υ+α*β
            α <-- α+1
            β <-- β+2
      Τέλος_επανάληψης
      Εκτύπωσε Υ
      Τέλος Δοκ1_2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου